Bạn muốn mở cơ sở kinh doanh? Hoặc mua lại cơ sở kinh doanh?

 

Chúng tôi muốn bạn hãy tập trung vào cơ sở kinh doanh, và để những lo lắng về giấy tờ cho chúng tôi.

Chúng tôi sẽ giúp bạn từ A đến Z:

     
  • Đăng ký kinh doanh DBA (Assumed Name)
• Đăng ký Tax ID (EIN - Employer Identification Number)
• Trả lương nhân viên
• Đánh máy W-2, 1099Mics cho nhân viên
• Khai thuế kinh doanh, LLC, tập đoàn
• Thuế mua bán (sales tax) hàng quý, hàng năm
• Bảo hiểm kinh doanh
• Giấy mua bán tiệm
• Giấy miễn thuế mua bán
• Con dấu
• Bằng tiệm nails / tiệm tóc
• Thành lập công ty LLC và tập đoàn (Corporation)
 


© King Solomon Multi-Services Agency