KHAI THUẾ

• Chúng tôi khai thuế liên bang, tiểu bang cho cá nhân và cơ sở thương mại.
• 6 nhân viên khai thuế được đào tạo chuyên nghiệp và có chứng chỉ sẽ có mặt quanh năm để giúp đỡ quý khách vế các vấn đề thuế.
• Chúng tôi là người đại diện, với sự cho phép của quý khách, để thảo luận với Sở Thuế (IRS) về hồ sơ của quý khách.
• Chúng tôi là đại lý E-file của IRS và chúng tôi cung cấp E-file miễn phí cho quý khách lấy tiền refun nhanh nhất có thể.
• Với hơn 20 năm kinh nghiêm, chúng tôi đảm bảo lấy tiền thuế nhiều nhất cho quý khách.

Những cách lấy thuế:
1. Chuyển khoản: tiền thuế được chuyển thẳng vào nhà bank của quý khách.
2. Check: IRS gởi tiền refund bằng check về địa chỉ nhận thư của quý khách.

TRẢ LƯƠNG

• Tính thuế liên bang và tiểu bang Texas
• Gởi đơn thuế theo quý và theo năm cho liên bang và biểu bang
• Thiết lập direct deposit, trả thuế qua mạng, và khai thuế điện tử
• In check cho công ty trung gian
• Đánh máy W-2, 1099 Mics

1. Giấy W-2 của nhân viên: hạn chót đưa cho nhân viên: 01/31/2013.
2. Giấy W-2 của nhân viên hợp đồng/nhà thầu: hạn chót 01/31/2013.


Các trang hữu ích
Kiểm tra tiền hồi thuế: Kiểm tra chính xác ngày tiền thuế gởi về cho quý khách.
Giữ thuế liên bang: Quý khách muốn tránh việc giữ thuế trong paycheck nhiều hoặc không đủ, trang tính thuế của IRS sẽ giúp quý khách tính số tiền gần chính xác nhất để điền vào đơn W-4.
Tiền thuế cho người có thu nhập thấp (EIC): Các thông tin về chương trình lấy thuế cho người có thu nhập dưới mức trung bình.
Ngày hết hạn của các chương mục thuế: Các thông tin về ngày hết hạn thuế để tránh tiền phạt và tiền lời.
Exempt Organizations Select Check: You may search a list of organizations eligible to receive tax-deductible charitable contributions (Pub. 78 data).
Liên lạc với sở thuế (IRS)

 

 


© King Solomon Multi-Services Agency