Chúng tôi có thể giúp bạn điền đơn:

  • gia hạn thẻ xanh hết hạn
• làm lại thẻ xanh bị mất
• thi quốc tịch
• làm lại bằng quốc tịch bị mất
• bảo lãnh thân nhân
• xin và gia hạn re-entry permit
• đăng ký và gia hạn Hộ Chiếu Mỹ
 © King Solomon Multi-Services Agency